Youtube’un (devlet zihniyetli) Özgürlüğü

By | November 12, 2010

Youtube iki yıllık bir süreçten sonra, ansızın gelişen olaylar silsilesi sonucunda “açıldı”. Normal şartlarda Türkiye’de kolay kolay ummayacağımız kurumlararası bir koordinasyonla açılan youtube, bazı kesimlerde sevinç çığlıklarına sebep olurken, bu olayın perde arkasını merak eden ve araştıran –özellikle- sansür karşıtı grup ve kişilerce daha farklı bir şekilde değerlendirildi. Çünkü, youtube’ın açılması sıradan bir işlemle olmamıştı.

Yasağa sözkonusu olan videolar, youtube tarafından kaldırılmamış. Videolar, Almanya merkezli bir şirket tarafından telif hakları alınmış ve youtube telif mekanizması ile kaldırılmıştı. Ulaştırma bakanlığıda, tatil olmasına rağmen mahkeme ile beraber tatil günü bu engeli kaldırma kararı çıkartırdı ve açılmış oldu. Belki, buraya kadar herşey normal görülüyor olabilir ama, asıl soru işaretleri bundan sonra başlıyor.
* Söz konusu videolar için ne şekilde telif hakkı alındı? Bundan sonra,benzer videolar birilerinin emrinde mi oalcak yoksa herkes bu telifi alabilecek mi?
* Daha önce Ulaştırma Bakanlığının özellikle üzerinde durduğu vergi ve büro olayı için, acaba google veya youtube vergi verdi mi veya ülke temsilciliği açtımı?
* youtube için daha birçok mahkeme kararı var bunların durumu ne olacak?
* youtube dışında yaklaşık 8000 site yasaklı, bunlar ne olacak?
Daha da önemlisi 5651 sayılı kanun hala duracak mı?

Aslında, devletin yapmaya çalıştığı şey yasakları kaldırmak değil, sadece sembollerden kurtulmak. Çünkü, bugün hem türkiye’de hemde dünya çapında youtube yasağı bir sansür simgesi haline geldi. Devlet, bu yasağı kaldırmak için maalesef özgürlükçü yöntemler yerine yine ali-cengiz oyunlarıyla bu işin içinden çıkmaya çalıştı. Fakat, önümüzdeki zamanda da göreceğiz kuvvetle muhtemeldirki bütün bunlar daha büyük olaylara gebedir.

Youtube yasağının kaldırılması ile özgürlükler kategorisine girilmez, kaldı ki tekrar kapanmayacağıda ne malum? 5651 kaldırılmadığı sürece ve devletin insanları hala zoraki bir şekilde kontrol etme isteği olduğu sürece, bu hukuksuzluklar herdaim olacak ve ne yazkki güzel ülkem yasaklar ile anılmaya devam edilecek..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*