Yeni medya nedir

By | December 31, 2009

Yeni Medya; gelişen bilgisayar, Internet ve mobil teknolojisi ile ortaya çıkan, kullanıcıların zamandan/mekandan bağımsız bir şekilde interaktif olarak etkileşimde bulundukları sanal medya ortamıdır. Geleneksel medya dediğimiz, yazılı ve görsel basında yani gazete, televizyon ve diğer araçlarda, iletim tek yönlüdür. Ancak, yeni medya araçlarında hedef kitle ile karşılıklı etkileşim mevcuttur.
Belli başlı yeni medya araçları mobil iletişim, Internet tabanlı medya, sosyal medyadır(sosyal network’ler).
Yeni medya kavramı Türkiye’de son birkaç yılda kullanılmakla beraber, dünyada biraz daha geriye gidiyor. Türkiye’de en önemli bölümleri internet gazeteciliği, sosyal networkler(facebook, friendfeed, twitter) özellikle yeni hizmete giren mobil 3G teknolojisidir.

“Yeni” olarak belirttiğimiz kavram aslında mesaj değil, ortamdır. Tarih boyunca insanlar ve toplumlararası bir mesajlama olmuştur. En ilkel mağara duvarları yazılarından tutalımda günümüz son sürat tekenoloji iletilen bilgiye kadar, temel amaç hep mesajın taşınması olmuştur. işte bu bağlamda bilginin taşınması “günümüz” itibarı ile “yeni” ortamlar/mecralar ile taşındığından dolayı “yeni medya” kavramı ortaya çıkmıştır..

One thought on “Yeni medya nedir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*