Qtp Oracle Connection with 10g client

By | August 19, 2010

Daha önceki bir yazımda Qtp ile Oracle’a bağlantının nasıl olacağını anlatmıştım. Ancak, geçen gün yaşadığım bir problemde, orda belirtilen connection string ile 10g client üzerinden bağlantı hatası aldım.. birkaç günlük uğraş sonucunda, 10g client bağlantısının ayrı olduğu ve ordaki mevcut kodun 9i ve önceki client’lar için çalıştığını öğrendim.

10g client ile bağlantı yapmak için,  connection string şu iki şekilde kullanılabilir.

v_connstr=”Data Source =yourdatasource; DRIVER= Oracle in OraClient10g_home1;  UID= username; PWD= password”

v_connstr=”Dsn=yourdatasource; Driver={Oracle in OraClient10g_home1};  Uid=username; Pwd=password”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*