Qtp ile dosya okuma

By | May 10, 2010

Qtp ile bir text dosyasından okuma scripti aşağıdaki gibidir.

Öncelikle dosya objecti yaratılır. daha sonra dosya okunur ve dosya sonu gelene kadar satır satır okunur. içeriğinin okunudğunu göstermek içinde, her satır message box olarak ekrana basıyor..

Option explicit

Dim  v_file, fs, file1, line1

v_file=”C:\qtp\test.txt”

set fs=CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
set file1 = fs.OpenTextFile(v_file)

do until file1.AtEndOfStream
line1=file1.Readline
msgbox line1

loop

file1.close
set fs=Nothing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*