Linux’de disk okuma/yazma(read/write) hızı test etme

By | January 24, 2013

Özellikle performans testleri sırasında, sonuçları etkileyen birçok parametre vardır. Hardware özellikleri, (varsa) network hızı, işletim sistemi vs. Bir bütün olarak bütün bu parametreler önem kazanıyor.
İşte, bunlardan biri de harddisk okuma/yazma(disk I/O) hızıdır. Sonuçları iyi yorumlayabilmek adına, normal şartlarda diskin I/O değerlerini bilmemiz önemlidir.
Bununla ilgili olarak Linux sistemler üzerinde disk okuma/yazma değerlerinin test edilmesini aşağıdaki gibi yapabiliriz.

Okuma testi: okuma testini hdpam komutu ile yapıyoruz.

root@bt:~# hdparm -t /dev/sda1

/dev/sda1:
Timing buffered disk reads:   70 MB in  3.03 seconds =  23.08 MB/sec

Vmware üzerinde 768 MB RAM ile çalışan Backtrack sistemi üzerindeki sistemimin sonuçları yukardaki gibidir

Yazma testi: dd komutu kullanıyoruz. Burdaki mantık, bir dosya yazmaya çalışıyoruz. bs parametresi hangi büyüklükte data blokları olacağını belirtiyor. Count ise, o bloklardan kaçar tane olduğu. Örnekte, 1 KB lık 1 milyon blok yaratıyoruz. Yani, toplamda 1 GB lık bir dosya oluşturuyoruz.

root@bt:~# dd if=/dev/zero of=/tmp/test.data bs=1k count=1000k
1024000+0 records in
1024000+0 records out
1048576000 bytes (1.0 GB) copied, 27.786 s, 37.7 MB/s

Sisteminizin en hızlı şekilde çalıştığı günler dilerim..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*