Lev Manovich: New Media – Modularity

By | June 3, 2011

Yeni medya ve Modulerlik

Yeni medya dünyasındaki objeler moduler özelliğe sahiptir. Fraktal bir yapıda olan bu objeler, kendi içinde bir bütün olarak var. Bir obje, başka objelerin toplamıdır ancak diğer objelerde kendi başına bağımsızdır. Bir film fotoğraf karelerinin toplamından meydana gelmektedir. Bu durumda fotoğraf, yine başlı başına bir fotoğraftır. Bir fotoğrafda, pixeller bütünüdür. Sonuç olarak pixelden fotoğrafa, fotoğraftan videoya doğru bir modulerlik vardır.

Tüm bunlarla beraber, internetin kalbi sayılan www yani World Wide Web moduler bir yapıdır. Internet çeşitli web sayfalarından oluşmaktadır. Bu web sayfalarının her biri, bağımsız elementlerden oluşmaktadır. Web sitesine bir bütün olarak ulaşıldığı gibi, içindeki elementlerede ayrı ayrı ulaşılabilir.   

Yeni medyadaki Modulerlik, fractal yapı metaforu kullanılabilir. Bununla beraber modulerlik ve yapılandırılmış bilgisayar programcılığı arasında da bir analoji kurulabilir. Yapılandırılmış programlama dillerinde, her biri bağımsız kod parçacıkları vardır ve program içinden bu parçacıklar çağırılarak daha büyük programlar yazılabilir.

Ancak,  buradaki analoji sınırlı bir şekildedir. Çünkü, bir bilgisayar programında belirli bir kısım silindiğinde o program derlenemez ve çalıştırılamaz. Yeni medya dünyasında ise bu durum geçerli değil. Herhangi bir nesneyi silmek ve modifiye etmek daha kolaydır. Mesela bir web sayfasında bir obje silmek için, ilgili HTML kodunu silmek yeterlidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*