Apache Hadoop Standalone Kurulu ve Temel Bir MapReduce Örneği

By | July 5, 2017

Merhaba,

Apache Hadoop, günümüzde big data işlemek amacıyla kullanılan en popüler framework’lerden bir tanesidir. Açık kaynak kodlu olup Java ile yazılmıştır. Ancak birçok dildeki uygulamaları desteklemektedir.

Aşağıdaki videoda, Apache Hadoop uygulamasını standalone modda çalıştırmayı gösteriyorum. Bu mod, genelde test ve debug amaçlı kullanılıyor

videoda kullanılan komutlar:

gunzip -c hadoop-3.0.0-alpha3.tar.gz | tar xvf -
export PATH=$PATH:/root/Desktop/bigdata/hadoop-3.0.0-alpha3/bin

which java
readlink -f /usr/bin/java
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/
hadoop jar share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.0.0-alpha3.jar grep input output 'dfs[a-z.]+'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*