Wikileaks bağlamında Yeni Medya Paneli

By | February 1, 2011

Merhabalar.  Geçen gün (29 ocak Cumartesi) Alternatif Bilişim Derneğinin düzenlediği ve dinleyici olarak katıldığım “Wikileaks bağlamında Yeni Medya” konulu panel iel ilgili gözlemlerimi ve notları paylaşmak istedim. Panel, Elektrik Mühendisleri  Odası’nın Beşiktaş binasında düzenlendi. Konuşmacılar ve konuları şunlardı: Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümünden İsmail Hakkı Polat(ve ayrıca benimde hocam olur 🙂 ) “Yeni Medyanın Gücü”, Bilgi Üniversitesinden öğretim üyesi Özgür Uçkan “Bilgi edinme hakkı, bilgi nasıl özgür olur”, Avukat Ayşe Kaymak  “Assange Terörist mi, WikiLeaks Okumak Suç mu?”, Yazar ve Program geliştirici Koray Löker “Yeni Medyanın eski düzeni” ve Barış Engin “Değişen Medya”.. Panelin yöneticiliğini ise hem Alternatif Bilişim Derneğinin üyesi  hemde Başkent Üniversitesinde Öğretim görevlisi olanProf. Dr. Mutlu Binark gerçekleştirdi. İki bölüm halinde yapılan panelde, ilk bölümde konuşmacılar sunumlarını yaptı, verilen aradan sonra ikinci bölüm ise dinleyicilerle soru-cevap şeklinde ilerledi.

İsmail Hakkı Polat, genel olarak Yeni Medya üzerine ve onun dinamikleri üzerine bir konuşma yaptı. Yeni Medya’nın Konvansiyonel medya karşısındaki konumu ve Yeni Medya’nın düzen-sizliğinede değindi. Yeni Medya, geleneksel medyanın bir dönüşümü değil, kullanıcıların ve sesleri duyulmayanların sesini duyurduğu, kaotik düzende alternatif bir platform  oalrak dile getirdi. Ayrıca, son zamanlarda dünyada ve özellikle Türkiye’de yapılan kavram karmaşası ve yanlışlıklarına da parmak bastı. Son zamanlarda Arap ülkelerinde meryadana gelen yürüyşlerin/isyanların sadece Sosyal Medyaya bağlanıp “Sosyal Medya Devrimi” olarak adlandırmanın yanlışlıklarına değindi. “Devrim Twitter’da Facebook’ta yapılmaz. Devrim, Twitter ve Facebook ile ama sokakta yapılır. Bunlar sadece araçtır” sözünü de tekrarladı. Bu kapsamda, Wikileaks’ide değerlendirirken çok paranoyakça düşünüp wikileaks’in hakkını yememek gerektiğini ama bununla beraber mutlak bir doğruluk anlayışıylada sarılmamak gerektiğini diler getirdi. Hem Wikileaks’i hemde geçmişteki ve gelecekteki benzer durumları, doğru sorularla ve doğru şekilde tartışıp değerlendirmenin gerektiğinin önemini belirtti.

Sonraki konuşmacı, Özgür Uçkan “Bilgi edinme hakkı, bilgi nasıl özgür olur” ile ilgili bir sunum yaptı. Bilgi-iktidar ilişkisi, organizasyonların yapısı ve Internet’in gücü/güçsüzlüğü üzerine epey faydalı bir konuşma yaptı. En çok dikkat çektiği nokta ise, dünyada ilk defa bir ülkenin, Internet’in fişini tamamıyla çekmesi idi. Bu durum, daha kötü olayların habercisi olabilirinin bir belirtisi olarak tanımladı. Ayrıca, iktidarların bilginin ve gücün kontrolünü elde tutmak adına kullanılan korku faktörüne değindi.

Koray Löker ise, ağırlıklı olarak Wikileaks’in yapısı üzerine konuştu. Bugün, wikileaks’in önemli gelişmelere imza attığını ama birçok konuda da kendisiyle çeliştiğini belirtti. Özellikle, belgelerin yayımlanma sırası ve birçok belgenin yayımlanmamasını bir çelişki ve soru işareti olduğuna değindi.

Ayşe Kaymak ise, konuşmasında olayın hukuki tarafını ve bununla ilgili ollrak etkilerini anlattı. ABD kanunlarına göre Wikileaks ve Assange’nin yaptığının suç olduğunu ama olaya yukardan baktığımızda bunun naısl görüldüğünü anlattı. İktidarların ve hükümetlerin artık eski yollardan bilgiyi/gücü elinde tutamadıklarından dolayı yeni yöntemlerinin genellikle “Devlet Sırrı” bahanesi olduğunu belirtti. Artık, şeffafsızlığın en büyük nedeni bu. Ayrıca, Wikileaks’in amacının anarşi yaratma değil, sadece daha şeffaf yonetimler yaratmak olduğunun altınıda özellikle çizdi.

Barış Engin ise, Yeni Medya ile Geleneksel Medya arasındaki farkları ayrıntılı bir şekilde anlattı. Özellikle, Yeni Medya ile beraber ortaya çıkan dijital aktivizm konusuna değindi  ve bu bağlamda yurttaş gazeteciliğinin Yeni Medya ile nasıl güç bulabileceğinine değindi.

One thought on “Wikileaks bağlamında Yeni Medya Paneli

  1. Pingback: Tweets that mention Wikileaks bağlamında Yeni Medya Paneli « Mahsum Akbaş Blog – Test Mühendisliği & Yeni Medya -- Topsy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*