Vi editörde Mark komutu

By | February 20, 2012

Unix Vi editörün en faydalı komutlarından bir tanesi Mark(işaretleme)’dır. Vi ile açılan dosyalara, belrli yerler için işaret atılır ve istenildiğinde işaretlenen yerlere rahatlıkla gidilebilir. Ayrıca, bu komut sayesinde büyük dosyaların belirli kısımlarını alıp yeni bir dosyaya yazdırabiliriz.

Vi ile açılan dosyada, komut modunda iken “m” harfine basılır ve arkasından da işaretlemek için bir harf yazılır.(a,b gibi herhangi bir harf.. işaretlemek için rakam kullanılamaz!!). istenilen sayıda işaret atılabilir. İşaretlenmiş yeri kullanmak için ‘a (tek tırnak ve işaretleme yapılan harf bitişik bir şekilde olacak)

Bir dosyanın işaretlenmiş kısımlarını yeni bir dosyaya yazdırmak için, işaretlemeler yapıldıktan sonra, komut modunda :’a, ‘bw dosya_yeri_ve_dosyaadi şeklinde komut yazılır.

bol Unix’li günler..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*