Tag Archives: micDone

Qtp rapor – Qtp Report

Qtp’de,  test yapılırken çeşitli raporlar basmak mümkündür. Test sonucuna gidene kadar, çeşitli adımlarda, test sonucuna bilgi verme ihtiyacımız olabilir. Çalıştırdığımız bir sorgu, loop, if gibi, kısacası kontrol etmek istediğimiz herhangi bir yerde ihtiyacımız olabilir..

Bu amaçla, Qtp’nin reporter  nesnesi kullanılıyor. Reporter ile beraber çeşitli fonksiyonlar olmakla beraber, raporu basan fonksiyon ReportEvent dir..  Şuşekilde kullanılır:

reporter.ReportEvent EventStatus, reportStepName, Details

Burda EventStatus, 4 değişik parametreden birini alabilir: micPass, micFail, micWarning, micDone

İsimlerinden de anlaşılacağı üzere, micPass ve micFail doğru ve hatalı yerlerde, micWarning ‘i uyarı amaçlı ve micDone ise, test sonucunu etkilemeyen, sadece yapılan herhngi bir işlemin sonucunu göstermek için kullanılır.

reportStepName ise, raporda kullanılcak başlık, Details ise raporda gösterilmek istenen asıl detaylardır..

aşağıdaki örnekte, iki sayı karşılaştırılıyor. Eğer doğru ise, birinci pass raporu, değilse fail raporu gösterilir. Test sonucundan bağımsız olarak ta değişkenleri gösteren micDone raporu var.

Option explicit

Dim x,y

Continue reading