Qtp Oracle connection

By | May 11, 2010

Qtp’de ile Oracle’a bağlantı yapılabilir. Bunun için ADODB kullanılıyor. Gerekli bağlantı ODBC üzerinden sağlanıyor. Örnek olarak, database’e bağlanan ve bir tane select sorgusu çalıştıran bir script var.. Programın herhangi bir output değeri yok. Böyle bir şey istiyorsanız, bir tane insert sorgu çalıştırılabilir..

aşağıdaki örnekte, bazı kısımları kendi ortamınıza göre değiştirmelisiniz.. bunlar şu şekilde olacak:

4. satırda v_connstr de your_username, your_password, sizin database in kullanıcı adı ve şifresi olmalıdır. yine aynı satırda source oalrak, sizin o database için tanımladığınız ODBC source olacak.

Option Explicit

Dim v_conn, v_connstr, v_command, v_sqlquery, v_error

v_sqlquery=”select * from test”

v_connstr=”Provider=MSDAORA.1;User ID=your_username;Password=your_password;Data Source=YOUR_SOURCE;Persist Security Info=True”

Set v_conn=CreateObject(“ADODB.Connection”)
Set v_command=CreateObject(“ADODB.Command”)
Set v_error=CreateObject(“ADODB.Error”)

On Error resume next
v_conn.open v_connstr

v_command.ActiveConnection = v_conn

v_command.CommandText = v_sqlquery
v_command.execute

v_conn.close
set v_conn=Nothing
set v_command=Nothing
set v_error=Nothing

2 thoughts on “Qtp Oracle connection

  1. resume writing guides

    I¡¯ve recently started a blog, the information you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*