Konfreans: Sinema ve Yeni

By | May 3, 2010

Bu yıl on birincisi düzenlenecek olan Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı’nda, geçtiğimiz senenin konusu olan “Sinema ve Hayal”i takiben, “Sinema ve Yeni” olarak belirlendi. Konferans 6 – 8 Mayıs 2010 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sinema daima yeniyi takip eder. İtalyan Yeni Gerçekçilerden, yeni dalgalara, renkli filmlerden IMAX 3D sinema salonlarına seyircileri sürükleyen yenilikler sinemacıları ve araştırmacıları da peşinden sürüklemiştir. Yeniyi yeniden tanımlayan ve eskiyi yeni gözle yorumlamayı sınırlarını genişletmeyi amaçlayan bu konferansta ele alınması planlanan konular ve panel başlıklarının bir kısmı aşağıda belirtimiştir:

Yeni Medya, Yeni Sinema
Türk Sinemasında Yenilikçi Akımlar ve Manifestolar
Gelenek ve Yeni
Batıya Yeni Bakışlar
Yeni Görme ve İzleyim Biçimleri
Yeni(den) Yapımlar: Yeni Yeniden
Telif Hakları
Yeni Yöntemler
Yeni Türler
Yeni Üretim, Dağıtım ve Paylaşım Biçimleri
Yeni Telif Biçimleri
Yeni Belgesel Gerçekçilik
Yeni Örgütlenme Biçimleri

Konferansın ana hedefi, Türk film akademisyenlerini, sinemacılarını ve sinemaseverlerini bir çatı altında toplayarak, konuya dair yeni açılımlar oluşturacak üretken bir ortam yaratmaktır. Toplantıya önceki senelerde çok sayıda uluslararası sinemacı ve akademisyen katılmıştır. Bundan önceki konferansların bildirileri makalelere dönüştürülerek Bağlam Yayınları tarafından düzenli olarak yayınlanmıştır. Bu derlemeler Türk sineması üzerine düzenli ve kapsamlı biçimde kurumsallaşan ilk çalışmaları oluşturmaktadır.

Konferans Programı

Mayıs 6, 2010 Perşembe / May 6th, 2010 Thursday

09:15 – 10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECHES
Prof. Dr. Mustafa Aydın (Rektör / President)
Deniz Bayrakdar (Dekan / Dean)
Murat Akser “Where Has All the Theory Gone?: Another Fruitful Year for Turkish Film Studies”
Selim Eyüboğlu “Robin Wood In Memoriam”

10:00 – 11:15 OTURUM I / SESSION I: “Türk Sinemasında Yeni / Defining New in Turkish Cinema”
Tül Akbal Sualp (Bahçeşehir University), moderator
Zahit Atam (Marmara University) “Türk Sinemasında Yeninin Yeniliği”
Aslı Daldal (Yıldız Technical University) “Yeni “Türk Sineması” Var mı?”
Savaş Arslan (Bahçeşehir University) “Kürt-Türk-Alman? Sinema?”

11:15 – 11:30 Kahve Arası / Coffee Break – Starbucks Kahve Tadımı / Starbucks Coffee Tasting

11:30 – 12:30OTURUM II / SESSION II: “Yeni Yöntem / New Methodology”
Selim Eyüboğlu (Kadir Has University), moderator

Canan Balan (University of St. Andrews) “Curiosity or Cynicism: Ottoman Intellectuals Visit the Living Pictures”

Nezih Orhon (Anadolu University) “Restructing the ‘Traditional’ in Comtemporary Turkish Cinema”

Özgür Çiçek (SUNY-Binghamton) “The Old and New Ways of Kurdish filmmaking in Turkey”

Aylin Seçkin (Bilgi University) & Ekin Çalışkan (Bilgi University) “Determinants of Box Office Success Of Turkish Films: A Recent Evidence”

12:30 – 13:30 Öğle Arası / Lunch Break

13:30 – 14:30 PANEL I / PANEL I: Yeni Belgesel Gerçekçilik / New Documentary Realism
Eylem Kaftan, (Kadir Has University), moderator
Petra Holzer& Ethem Özgüven (Bilgi University)

Seray Genç (Yeni Film)
Erkan Büker (Bahçeşehir University)
Ozan Adam (Bahçeşehir University)
Ayşegül Taşkent (Bahçeşehir University)

14:30 – 14:45 Kahve Arası / Coffee Break

14:45 – 16:00 OTURUM III / SESSION III: New Ways of Seeing / Yeni Görme Biçimleri
Louise Spence (Kadir Has University), moderator
Eylem Atakav (University of East Anglia) “Turkish Cinema Studies in the UK: New Research, New Publications, New Events”
Christine Hanke (University of Postdam) “Revival and Renewal: Blockbuster Cinema and IMAX – “cinema of attractions””?
Özüm Ünal (Bahçeşehir University) “Why is Post-apocalyptic SF a new genre in Turkish Cinema?”
Elif Kahraman (Kadir Has University) “Arm-wrestling a Super Power: The Representation of The United States and Americans in Turkish Films”
Melda Fıratoğlu (Kadir Has University) “Mission Istanbul: Representation of Istanbul in Contemporary Bollywood”

16:00 – 16:15 Kahve Arası / Coffee Break

16:15 – 17:15 ANA KONUŞMACI / KEYNOTE LECTURE
Murray Pomerance (Ryerson University) “The World That Never Was: Looking at Old Special Effects with New Eyes” / “Eski Etkiler, Yeni Etkileşimler: Yeni Binyılda Özel Efektler Sineması”

17:15 – 17:30 Kahve Arası / Coffee Break

17:30 – 19:00 PANEL II: In Memoriam Halit Refiğ
Katılımcılar: Murat Akser (moderator), Gülper Refiğ, Müjde Ar, Can Gürzap, Hülya Koçyiğit

19:00 – 20:00 Kokteyl / Cocktail

Mayıs 7, 2010 Cuma / May 7, 2010 Friday

09:30 – 10:45 OTURUM IV / SESSION IV: Yeni İzleyiş / New Viewing
Gülengül Altıntaş (Bahçeşehir University), moderator
Hilal Erkan (Yeditepe University)”Tahta İskemle Üzerinde, Bir Külah Çekirdekle Sinema Keyfi: Açık Hava Sinemaları Üzerine Bir İnceleme”
Özlem Oğuzhan (Maltepe University) “Ya Sinema Seyirci Kalırsa…”
Tülay Çelik (Maltepe University) “Türk Sinemasında Yeni “Bağımlılıklar”: Uluslararası Film Festivalleri”
Esin Paça (Kadir Has University) “Tarihi Yeniden Yazmak İçin Bir Araç Olarak Film”

10:45 – 11:00 Kahve Arası / Coffee Break

11:00 – 12:15 OTURUM V / SESSION V: Yeni Anlatım / New Narratives
Gözde Onaran (University of Amsterdam), moderator
Emrah Suat Onat & Zehra Zıraman (Dokuz Eylül University) “Nefes:Savaşın Yeni Görünümleri”
Pınar Yıldız (Ankara University) “Bir Contemplative Sinema Örneği: Yumurta”
Özge Özdüzen (Yeni Film, Bilgi University) “Georges Bataille’in “Kötülük” Kavramı Işığında Kıskanmak, Vavien ve Kasaba Üzerinden Son Dönem Türk Sinemasına Bir Bakış”
Okan Ormanlı (İstanbul Kültür University) “Türk Sinemasında Yeni Anlatım Yöntemleri: “Hayat Var” ve “Süt” Filmi Örnekleri”
Mehmet Kabakçı (Bahçeşehir University) “Recep İvedik – Siyasi Ortam – Bakhtin”

12:15 – 13:15 Öğle Arası / Lunch Break

13:15 – 14:15 PANEL III: Yeni ve Yeniden Kuram ve Yöntem / Revisiting and Reproaching to Theory and Methodology
Övgü Gökçe (Ohio University) moderator
Tül Akbal Sualp (Bahçeşehir University) “Yöntem Arayışında Yeniden ve Hep Karşılaşmak”
Evren Barın Eğrik (Beykent University) “Yeşilçam’ın Anlatı Kalıplarına Sosyolojik Bir Çözümleme Yöntemi: Duygu Sosyolojisi ve Nemesistik Anlatılar”
Zeynep Dadak (New York University) “Arabesk Yöntemler: Geçmişin Dertleri, Bugünün Ârazları”
Fuat Erman (Erman Film, Kadir Has University) “Anlatı ve Sinematografi Olarak Sinemada YENİ”

14:15 – 14:30 Kahve Arası / Coffee Break

14:30 – 15:45 OTURUM VI / SESSION VI: Yeni(den) Yapımlar: Yeni Yeniden
Zahit Atam (Marmara University), moderator
Tuğba Elmacı (Ankara University) “Yavuz Turgul Sineması’nda Kanon Etkisi”
Aslı Ekici (Ankara University) “Yeşilçamdan Günümüze Aşk: Yine Yeni Yeniden…”
Hayriyem Zeynep Altan (Maltepe University) ““Issız Adam” Filmi Üzerinden Issızlığın Okunuşuna Dair Bir Deneme”
Aslı Erciyeş, A.Fikret Tosun,Feridun Nizam(Ege University) “Kabadayı” Filmi Örneğiyle 2000 Sonrası Türk Sinemasında Erkek Egemen Kültürün / Söylemin Yıkılışı”

15:45 – 16:00 Kahve Arası / Coffee Break

16:00 – 17:15 PANEL IV: Yeni Güldürü/ New Comedy
Katılımcılar: Murat Akser (moderator), Togan Gökbakar, Levent Kazak, Omer Faruk Sorak

17:15 – 17:30 Kahve Arası / Coffee Break

17:30 – 18:30 PANEL V: In Memoriam Ahmet Uluçay
Katılımcılar: Murat Akser (moderator), Deniz Bayrakdar, Ezel Akay, Yeşim Ustaoğlu, Serkan Çakarer, Yusuf Güven

18:30 – 18:45 Kahve Arası / Coffee Break

18:45 – 19:30 GÖSTERİM VE SÖYLEŞİ / SCREENING AND CONVERSATION
“Gezici İletişim Atölyesi ve Biryaşam Derneğinin Belgeseli
“”Baraj Suları Altında Kalacak Olan Zeytinli Syra Koyu’u Üzerine”””
Sunan Prof.Dr. Tül Akbal Süalp (Bahçeşehir University)

Mayıs 8, 2009 Cumartesi / May 8, 2010 Saturday

10:00 – 11:15 OTURUM VII / SESSION VII: “Yeni Teknik / New Techologies”
Melis Behlil (Kadir Has University), moderator
Beste Nuran (Kadir Has University) “Filmlerde Ses Efekti ve Müzik ile Yabancılaştırma”
Bahar Şimşek & Ece Özdemir (Ankara University) “İstanbul’u Dinlemek: Yeni Sinema Ve Yeni Sesler”
Kurtuluş Özgen (Gazi University) “Türk Sineması Görüntü Yönetiminde Dijital Video Kullanımı ile Gelen Yenilikler”
Ali Sait Liman (Mimar Sinan Fine Arts University) “Sinemada Yeni Teknolojilerin Kullanımının Çekim Sonrası Üretim Alanındaki Yansımaları”

11:15 – 11:30 Kahve Arası / Coffee Break

11:30 – 12:45 OTURUM VIII / SESSION VIII: “Yeni Mekanlar Yeni Mecralar”
Zeynep Dadak (New York University), moderator
Hülya Alkan (Bilgi University) “Kentselden yerele “mekânsal gerçeklik””
Özge Çelikaslan (Ankara University) “Beden Sinemasından Zihin Sinemasına İklimler: Kederli Yüzler ve Maymun Arzunun Kaybı”
Ayşe Sancak (Kadir Has University) “Yeni Hürmüz Masalı…”
Nihan Gider (Beykent University) “Katılımlı Video; Gerçek Mi, Yeniden Sunum Mu?”
Pınar Asan (Bahçeşehir University) “SESLİ DÜŞÜNMEK: 7 Kocalı Hürmüz Uyarlamaları Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz”

12:45 – 13:45 Öğle Arası / Lunch Break

13:45 – 15:00 OTURUM IX / SESSION IX: “Yeni Medya, Yeni Sinema / New Media, New Cinema”
Lemi Baruh, (Kadir Has University) moderator
Ersan Ocak (Middle East Technical University) “Yeni Medya ile Belgesel Sinemada Yeni Biçimler”
Murat Tırpan “‘İki Yeni Eleştiriniz Var’Online Film Eleştirmenleri ve Türkçe Film Blogları”
Hatice Öz (Maltepe University) “Yerli ve Yabancı Sinema Filmi Web Sitelerinin Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi”
Tuncay Yüce (Mersin University) “Yeni Belgesel Yeni Sinema ve ‘Yeni Medya'”

15:00 – 15:15 Kahve Arası / Coffee Break

15:15 – 16:45 OTURUM X / SESSION X: Reha Erdem Sinemasında Yeni İhtimalleri
Fırat Yücel (Altyazı), moderator
Fatih Özgüven (Bilgi University) “Reha Erdem ve Yeni”
Hakkı Kurtuluş (École Pratique des Hautes Études) “Reha Erdem’in İzini Sürmek”
Aslı Özgen (Eastern Mediterranean University) “Beden, Zaman ve Kosmos”
Gülengül Altıntaş (Bahçeşehir University) “Bir Direniş Biçimi Olarak Aradakalmışlık”
Senem Aytaç (Altyazı Sinema Dergisi) “Gerçekliğin Sınırında Tedirgin”

16:45 – 17:00 Kahve Arası / Coffee Break

17:00 – 18:00 GENEL DEĞERLENDİRME / GENERAL DISCUSSION
Moderatörler / Moderators: Murat Akser, Övgü Gökçe, Levent Soysal

4 thoughts on “Konfreans: Sinema ve Yeni

  1. Pingback: JORGE

  2. Pingback: Folsom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*